Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Artiklar

Artiklarna är inte skrivna av Salmi & Partners utan levereras av en extern part.

RSS

Information om besiktning av hus

24 Aug 2023

Här berättar vi lite vad som gäller vid en besiktning av ett hus. En besiktning av ett hus ska genomföras för att en husköpare ska uppfylla sin undersökningsplikt. En privatperson har sällan kunskaperna som krävs för att genomföra besiktningen, därför är det rekommendabelt att anlita en besiktningsman. Börja med okulär besiktning En besiktning inled av [...]


Försäkring för dolda fel – så fungerar det

31 May 2023

När man ska köpa eller sälja hus så får man ofta ett erbjudande om att teckna en så kallad dolda fel-försäkring. Här förklarar vi hur en sådan fungerar och vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med denna typ av försäkring. Vi tittar på den ur både säljarens och köparens perspektiv. Som försäljare av hus [...]


Dolda fel vid köp av tomt

4 Apr 2023

Den vanligaste konflikten som uppstår mellan köpare och säljare av en fastighet är när så kallade dolda fel upptäcks. Vad gäller för dolda fel vid köp av tomt? Dolda fel kan delas upp i två kategorier. Det är avvikelser från avtal och avvikelse från normal standard. Detta gäller oavsett om det en bostad eller tomt [...]


Så klassar man ett fel som dolt

30 Nov 2022

Vad är egentligen ett dolt fel? Detta är en evig trätofråga, som måste bedömas från fall till fall. Men det finns en hel del grundläggande tumregler för vad som gäller kring dolda fel. Tre huvudkriterier gäller för att ett fel ska klassa som dolt. Viktigt att komma ihåg är att det är köparen som har [...]


Se över källaren inför vintern

26 Apr 2022

Vinterns ankomst ställer krav på husägare. Krav som innebär förberedelser och där vissa åtgärder ska göras. Viktigast är att taket kontrolleras och där du som husägare ser över skicket på detta. Säkra huset eller sommarstugan för vintern Är allting intakt, är takbeläggningen utan skador och är taket fritt från smuts och mossa? Ett tak i [...]


Fuktskador | Prisavdrag | Undersökningsplikt

18 Jan 2022

Fallstudie – fuktskador, prisavdrag och undersökningsplikt Här berättar vi om ett Gotlandspar som fick rätt till ett prisavdrag på ett hus sedan man upptäckt fukt- och rötskador. Paret köpte en fastighet på Gotland. Tre år senare renoverade paret ett 30 år gammalt bostadshus som står på den köpta tomten. När man rev upp ett gammalt [...]


Räknas skadedjur som dolt fel?

12 Oct 2021

Skadedjur kan vara dolt fel Skadedjur i hus låter som något från en annan tid, men det är faktiskt vanligare än man kan tro. I storstadsområden blir råttor allt vanligare och det kan även förekomma kackerlackor på våra nordliga breddgrader, inte minst i radhus. Skadedjur kan i många fall vara svåra att bli av med [...]


Dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader

4 Aug 2021

Information om dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader Dolda fel är inte helt lätt att handskas med - oavsett om man står som säljare eller som köpare av en fastighet. De flesta affärer sker med en förhoppning om att allt ska gå bra och att den andra parten ska få ett lyckligt liv. Ingen [...]


Trä mot betong – Hög risk för dolda fel

8 Feb 2021

Var uppmärksam på konstruktioner där trä ligger mot betong Äldre hus måste alltid besiktigas extra noga, och det är också viktigt att de besiktigas utifrån deras ålder. Byggregler och tekniker har kommit och gått genom årens lopp och även om ett hus byggdes korrekt på sjuttiotalet innebär det inte att det skulle klassas som korrekt [...]


Riskkonstruktioner källare

24 Nov 2020

Riskkonstruktioner fordrar en mycket noggrann besiktning för att uppkomna fel ska kunna klassas som dolda. Källaren är ett område med många riskkonstruktioner. Vad är en riskkonstruktion? Som husköpare har man alltid undersökningsplikt, och ju äldre ett hus är, desto mer noggrann måste man vara. Av naturliga skäl ökar ju riskerna att det ska finnas ett [...]


15 exempel på dolda fel i hus

12 Oct 2020

15 exempel på dolda fel i hus - vanliga och ovanliga. Dolda fel regleras i Jordabalken och grundprincipen är att ett sådant inte ska gå att upptäcka i samband med en besiktning av en fastighet. Felet i fråga ska heller inte vara förväntat - sett till fastighetens ålder eller konstruktion. En besiktning sker okulärt, men [...]


Var uppmärksam på dolda fel vid köp av sommarstuga

5 Aug 2020

När det kommer till köp av sommarstuga bör man vara extra vaksam och noga med att undersöka alla delar av fastigheten innan man slår till. Dolda fel i fritidshus är vanligt förekommande och det är bra att vara uppmärksam. Bristande underhåll vanligt i fritidshus / sommarstuga Problemet med många sommarstugor och semesterbostäder är just att [...]


Skador på fasaden av klätterväxter

29 Jul 2020

Räknas skador på fasaden av klätterväxter som ett dolt fel? Som vid nästan alla konflikter gällande dolda fel så är det svårt att sia om ett utfall. Växter på en fasad skapar ett romantiskt, personligt intryck för hela bostaden. Det är den stora fördelen - och anledningen - till varför många väljer att klä fasaden [...]


Vanliga fusk vid renovering

29 Jun 2020

Vilka vanliga fusk vid renovering ligger bakom flest konflikter gällande dolda fel? Vad ska man vara extra vaksam på inför ett husköp?  I samband med bostadsaffärer så har man som köpare en undersökningsplikt. Trots att en besiktningsman anlitas så kan det ändå vara så att fel och brister upptäcks i samband med inflyttning. Det kan [...]


Vanliga risker vid husköp

23 Mar 2020

Vilka fel kan man göra när en bostad ska köpas? Här presenteras 7 vanliga risker vid husköp. Köpa utan besiktning Du som köpare har alltid en undersökningsplikt. Detta oavsett hur mycket information som säljaren ger eller om säljaren har ett nytt intyg från en oberoende besiktningsman. Fortfarande ligger ansvaret på dig som köpare. Har du [...]


Vanliga dolda fel på skorstenen

10 Dec 2019

Om skorstenen visar sig vara trasig på nya huset, kan det räknas som dolt fel då? Inte säkert, eftersom köparen har undersökningsplikt. Skorstenen är en utsatt och känslig del av ett hus, och den kan ha brister trots att den inte uttryckligen blivit belagd med eldningsförbud av en sotare. På äldre hus är det till [...]


Checklista inför husköp

14 Oct 2019

Att köpa ett hus innebär alltid en ekonomisk risk. Här hjälper vi dig med en checklista med saker som är viktigt att tänka på inför husköp. Det gäller att hålla huvudet en smula kallt när man letar hus. Det är lätt att bli förälskad i detaljer som en vacker sjöutsikt eller en fin gammal kakelugn. [...]


Överlåtelsebesiktning – vad ingår och vad ingår inte

14 Aug 2019

Vi rekommenderar alla att låta en erfaren besiktningsperson göra en överlåtelsebesiktning inför husaffären. Här berättar vi mer om överlåtelsebesiktningar.   Personen eller personerna som ska köpa ett hus är ansvariga för att undersöka huset innan köpet. En överlåtelsebesiktning gör att man på ett smidigt och effektivt sätt kan ta reda på vilket skick huset är [...]


Trädens rötter skapar problem för avlopp och grund

6 Jul 2019

Träd och buskar skapar trivsel och harmoni i våra trädgårdar och utan dem skulle det se hemskt trist ut runt våra hus och i våra bostadsområden. Men träd och buskar är levande organismer, och precis som allt annat som lever växer de med tiden. Träd och andra växter växer inte heller bara uppåt. På samma [...]


Dolda fel med ventilationen

29 Apr 2019

Inför ett husköp har du som köpare undersökningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att göra en besiktning av huset. Det är ett bra sätt för dig att ta reda på om det finns fel med huset som kan bli kostsamma att åtgärda, och göra en bedömning av hur mycket du vill betala för huset. [...]


Livslängd på tak

2 Oct 2018

Taket är den yta på huset som drabbas hårdast av naturligt slitage. Snö, sol, vind och regn - allting tas emot av taket som skyddar huskroppen från att drabbas. Olika typer av takmodeller och takmaterial har olika motståndskraft och hållbarhet. Som köpare av ett hus är det viktigt att vara medveten om att taket fyller [...]


Ersattes för dolda fel trots köp i befintligt skick

8 May 2018

Här berättar vi om ett rättsfall som handlar om en bostadsrätt i Stockholm. Köparna tilldömdes ersättning trots att de hade köpt en bostadsrätt i befintligt skick. Ett gift par köpte våren 2007 en bostadsrätt i Stockholm. Priset var 12,8 miljoner kronor. Bostaden i fråga var en vindsvåning som enligt kontraktet överläts i det skick det [...]


Dolda fel hus | Friskrivningsklausul | Befintligt skick

3 Apr 2018

Här berättar vi om ett fall där ett badrum hade så många och allvarliga dolda fel att friskrivningsklausulen om befintligt skick inte ansågs giltig. Det hela handlar om ett par som köpte en nyproducerad bostadsrätt i en förort utanför Stockholm. Köpet skedde 2014 och köpesumman var på närmare tre miljoner kronor. När köpet genomfördes var [...]


Dolda fel hus | Läckande badrum gav prisavdrag

15 Feb 2018

Här berättar vi om ett fall som handlar om dolda fel, där köparna fick rätt till prisavdrag. Fallet överklagades till Högsta Domstolen som dock inte gav något prövningstillstånd.   Fallet handlar om ett par som köpte en villa i Stockholmsförorten Bromma. Ungefär ett år efter köpet upptäckte paret en stor vattenpöl i hallen, och de [...]


Dolda fel | Detta gäller för bostadsrätten

4 Jan 2018

Dolda fel är något som finns där redan vid tidpunkten du köper bostaden och som inte går att upptäcka ens vid en noggrann besiktning. Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället av bostadsrätten, men inte varit möjligt att upptäcka vid en noggrann besiktning.  Som köpare ska man inte heller ha behövt räkna med [...]


Kallt badrum räknades som dolt fel

6 Dec 2017

Här berättar vi om er fall där två makar fick ersättning för dolda fel – anledningen var ett kallt badrum. Paret förvärvade en vår för tio år sedan en bostadsrätt i Stockholm för 12,8 miljoner kronor. Bostadsrätten var en vindsvåning som enligt kontraktet överlåtits i så kallat ”befintligt skick”, eller som det formulerades i kontraktet: [...]


Rötskador dolt fel – säljare fick betala ersättning

22 Nov 2017

Vad som räknas som ett dolt fel är inte alltid lätt att veta. För att åskådliggöra kan det ibland vara bra att titta på konkreta rättsfall som tar upp frågor om dolda fel. Här berättar vi om ett fall där ett par fick ett stort prisavdrag sedan man konstaterat dolda fel i en fastighet. Historien [...]


Dolda fel i badrum

20 Sep 2017

Badrum är rum där det kan vara svårt att upptäcka dolda fel. I ett vanligt sovrum eller vardagsrum går det lätt att mäta fukt, lyfta på en heltäckningsmatta eller titta på konstruktionen bakom en takplatta. I ett badrum är det klart svårare då det sitter kakel eller våtrumsmatta i vägen. Oftast upptäcker man felen först [...]


Dolda fel måste vara dolda

6 Sep 2017

När du har sålt din villa så kan du inte vänta på att stänga dörren och gå vidare med ditt nya liv. Men sakta i backarna, ditt ansvar slutar inte för att köpet är avklarat och köparen har flyttat in. Skulle köparen upptäcka så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot dig i 10 [...]