Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Trädens rötter skapar problem för avlopp och grund

Träd och buskar skapar trivsel och harmoni i våra trädgårdar och utan dem skulle det se hemskt trist ut runt våra hus och i våra bostadsområden. Men träd och buskar är levande organismer, och precis som allt annat som lever växer de med tiden. Träd och andra växter växer inte heller bara uppåt. På samma sätt som trädens kronor blir större brer också trädens rotsystem ut sig under jord. En gammal tumregel säger att ett träds rotsystem är lika stort som dess krona, men i de flesta fall är faktiskt rotsystemet större. Ibland betydligt större.

”Trädrötter är starka, och de kan orsaka skador på till exempel en gammal vattenledning. När de tar sig in under grunden och börjar växa där kan de också göra att hela husgrunden reser sig”

Därför är det inte konstigt att trädrötter orsakar problem i trädgårdar när de når fram till ledningar och rör och till och med kryper under husgrunden. Trädrötter är starka, och de kan orsaka skador på till exempel en gammal vattenledning. När de tar sig in under grunden och börjar växa där kan de också göra att hela husgrunden reser sig, vilket orsakar sprickor och kan leda till och sättningar.

Ett träd kräver regelbunden beskärning

Ett träds rotsystem anpassar sig efter dess krona, och vice versa. Mellan rötterna och kronan finns alltså ett intrikat samspel medan trädet växer, och på många sätt kan man säga att rötterna vet precis vad som pågår där uppe ovan jord. Om man är rädd att ett träds rotsystem växt sig för stort kan man dock inte få det att minska i omfång genom att kapa grenar och göra kronan mindre. Det skapar obalans i trädet, och rotsystemet signalerar till trädet att det måste skapa fler knoppar. Ett träd som fått växa sig stort under många år och plötsligt beskärs kraftigt mår inte bra. I stället måste man ansa ett träd varsamt under hela dess livstid. Minst vart tredje eller fjärde år bör man beskära trädet. På så sätt anpassar sig rotsystemet långsamt och blir inte större än nödvändigt.

Hur nära huset kan man plantera ett träd?

Olika träd har olika hög rotenergi, vilket är en benämning för hur snabbt, kraftigt och stort rotsystemet växer sig. Träd med hög rotenergi är till exempel poppel, pil och hästkastanj, och dessa träd ska man vara försiktig med att plantera för nära ett hus eller befintliga ledningar, helst inte närmare än 20 meter. Andra träd har betydligt beskedligare rötter, som till exempel lönn, lind och björk. Dessa träd är också betydligt vanligare i bostadsområden och i små trädgårdar.

Rotspärrar stoppar rötterna

Man kan hindra trädrötter från att nå husgrunden och även skydda ledningar genom att lägga ner så kallade rotspärrar. Dessa är dukar i plast eller fibermaterial som kan läggas ner både horisontellt och vertikalt i jorden och helt enkelt stoppar rötterna från att komma åt känsliga husdelar. Men det allra bästa sättet att skydda sitt hus och dess ledningar är förstås att inte plantera träd för nära huset, och att hålla efter dem noga genom regelbunden beskärning.

Är skador orsakade av trädrötter dolda fel?

Om du köpt ett hus och sedan upptäcker att ett träds rötter börjat orsaka skador på avloppsledningar eller på husgrunden kan det i normalfallet inte klassas som ett dolt fel. Det är uppenbart för alla att träden står där de står, och ett träd som står nära ett hus innebär också ett rotsystem som kommer nära huset. Därför måste du, innan du bestämmer dig för att buda på ett hus, ta in en besiktningsman som kan göra en bedömning av skick på ledningar och grund, och kanske dessutom ta in en fackman, som en arborist. Ett träds rötter kan orsaka stora skador om de får växa alltför fritt, och med ett gammalt träd som inte hållits efter ordentligt är det bara en tidsfråga innan rötterna börjar orsaka problem.


Övriga artiklar


Prisavdrag vid fuktskador

Besiktning av hus

Kallt badrum - dolt fel?

Räknas skadedjur som dolt fel?

 Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

6 Jul 2019