Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader

Information om dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader

Dolda fel är inte helt lätt att handskas med - oavsett om man står som säljare eller som köpare av en fastighet. De flesta affärer sker med en förhoppning om att allt ska gå bra och att den andra parten ska få ett lyckligt liv. Ingen vill att den andre ska få betala en massa pengar i onödan. Trots det så händer detta.

Till mångt och mycket så ligger det stora ansvaret på köparen som - genom sin undersökningsplikt - också, i den mån det är möjligt, ska säkerställa husets kvalitet och standard. Det är också därför som en besiktningsman alltid bör anlitas innan ett kontrakt skrivs. Detta då en sådan på ett bättre sätt kan avgöra skicket på huset och sätta ihop de eventuella anmärkningarna i en lista som ger köparen en bättre chans att direkt ta tag i problematiken tillsammans med säljaren.

Ett dolt fel ska inte kunna upptäckas eller vara förväntat (sett till husets ålder) vid besiktningstillfället. Som köpare har man rätt att peka på dolda fel fram till tio år efter köpet genomförts; felet i fråga ska dock anmälas så fort som möjligt - en reklamation inom två månader är skälig men även längre tid än så har accepterats.

Vad händer om dessa problem finns i en komplementbyggnad eller ett garage - kan man även hävda dolda fel i dessa områden? Ja, om de påverkar husets marknadsvärde så är det möjligt att få till stånd krav på ersättning från säljaren. Det är dock - precis som om det gäller den huvudsakliga byggnaden - inte helt lätt.

För att få rätt gentemot en säljare så krävs det ofta professionell, juridisk hjälp och - kanske framförallt - nämnda besiktningsman som även inkluderar byggnader såsom garage och exempelvis ett attefallshus i undersökningen.

Vi ska även tillägga att man med fördel som köpare av en fastighet kan komplettera besiktningsmannen med rena specialister - elektriker, rörmokare och personer som kan mäta fukthalt samt radon. Detta ger mer kött på benen och tyngd i en eventuell framtida process mot en säljare.

Säljaren kan försäkra sig mot dolda fel

Förr var den vanligt att man vid kontraktsskrivningen inkluderade en punkt där man skrev sig fri från anspråk gällande dolda fel. Det sker sällan numera. Däremot kan man som säljare ändå köpa sig en viss trygghet genom att lösa en dolda-fel-försäkring hos sitt försäkringsbolag. Viktigt att poängtera är dock att de flesta bolag enbart täcker anspråk som rör huvudbyggnaden samt ofta har friskrivningar för vissa typer av fel. Skulle ett dolt fel hävdas i exempelvis ett garage så utgår det ingen ersättning.

Här kan man diskutera fram eventuella tillägg i premien och - med ett tak - få komplementbyggnader inkluderade. Det tycker vi att man ska överväga. En process gällande dolda fel är alltid jobbig att vara inblandad i och det kan innebära stora ekonomiska tapp - eller, vid stor försummelse - skadeståndskrav från köparen.Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

4 Aug 2021