Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Om Salmi & Partners

VI GER DIG STÖD NÄR DU BEHÖVER DET!

En riktigt bra advokat har både de juridiska kunskaper som krävs och lång erfarenhet. För att du ska känna dig trygg och säker krävs också lojalitet, inlevelseförmåga och lyhördhet. Advokatfirman Salmi & Partners är den lite mänskligare advokatbyrån. Vi lägger stort värde vid att kunna sätta oss in i din unika situation så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. 

Hos oss är mångfald ett annat viktigt ledord. De flesta av våra medarbetare har utländsk bakgrund, vilket ger oss god förståelse för hur olika kulturer, traditioner och normer spelar en viktig roll i människors liv och kan påverka olika situationer som uppstår. Detta hjälper oss i vårt arbete med att hitta de bästa lösningarna på olika konflikter. Människor är ju i grunden väldigt lika, men det gäller att man kan kommunicera på rätt sätt.

För att underlätta kommunikationen har vi möjlighet att hjälpa många av er på ert hemspråk. Det är viktigt för många att kunna uttrycka sig på ett språk som de till fullo behärskar för att kunna förklara vad det är som har hänt och beskriva alla detaljer tydligt.

Våra främsta arbetsområden är humanjuridik och affärsjuridik. Inom humanjuridiken är vi verksamma bland annat inom personrätt, migrationsrätt, LVU och som företrädare i brottmål. Inom affärsjuridiken kan vi bland annat bistå med frågor inom arbetsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt och vid olika tvister.

domare juridik

Vi är en advokatfirma med specialiserade jurister inom ett stort antal områden!