Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel

Dolda fel - Vad är det som gäller?

Dolda fel är fel som funnits i bostaden redan när du köpte den, men som inte har upptäckts vid en noggrann besiktning (helst av en professionell besiktningsman). Det krävs också att felet inte går att räkna med utifrån bostadens skick, ålder eller konstruktion. Slitna tätskikt i ett 30 år gammalt badrum räknas till exempel inte som ett dolt fel utan anses som förväntat slitage.

Exempel på dolda fel

Några exempel som däremot räknas som dolda fel kan vara ett nyare badrum där ett felaktigt tätskikt har installerats och gett upphov till fuktskador, en dränering kring fastigheten som har blivit felaktigt utförd och orsakar läckage in i källaren, fuktskador i tak eller golv orsakade av felaktigt utförda fasadarbeten eller mögelangrepp orsakade av saknad luftspalt i isolerande skikt.

dålig dränering

Dessa är alla exempel på företeelser som inte går att upptäcka ens vid en noggrannare besiktning utan märks först när det börjar uppstå problem som en följd av dem.

Tio års tidsfrist

Du kan framföra klagomål till säljaren gällande dolda fel i upp till tio år från att du fått tillträde till bostaden. Om det skulle visa sig att det finns dolda fel som en tidigare ägare som ägt bostaden före den du köpt din bostad av har orsakat skadorna har säljaren rätt att kräva ersättning av den personen så länge det inte gått längre tid än 10 år.

Om säljaren blir skyldig att betala ut ersättning får du bara ersättning för det värde som skadan har orsakat. Du har inte rätt till att få en förbättrad standard vid renoveringen.

Du måste reklamera inom rimlig tid från att felet upptäcktes. Du kan kräva skadestånd från säljaren i form av avdrag på köpesumman om det visar sig att felet beror på försummelse från säljarens sida eller om bostaden inte uppfyller det som har utlovats. Om felen skulle vara av väsentlig betydelse kan du kräva att köpet går tillbaka. Skulle säljaren ha lurat dig - vilket man i juridiska termer nämner “handlat svikligt” - kan du kräva att köpet hävs även vid en senare tidpunkt.

Vi hjälper dig

Vi på Salmi & Partners bistår dig gärna om du skulle upptäcka ett fel i din nya bostad eller om du är säljare och den nya köparen påstår att det finns ett dolt fel. Vi vet hur regelverket ser ut och kan hjälpa er att hitta en lösning. Om ni inte lyckas komma överens utanför domstol kan vi hjälpa dig i rättsprocessen.

Vi ser till dina rättigheter!