Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Ditt ansvar som bostadsköpare

Viktig information för dig som köpare

Det ligger ett stort ansvar på köparen att uppfylla undersökningsplikten för att ett fel ska räknas som dolt. Vi rekommenderar att du alltid anlitar en kvalificerad besiktningsman för att undersöka den nya bostaden innan kontraktet skrivs under. Vi har personal som kan hjälpa dig med detta.

Omfattningen av undersökningsplikten gäller enbart för de delar av fastigheten som är normalt åtkomliga utan att behöva utföra ytterligare ingrepp eller åverkan. Det är bara om det finns misstankar om fel som man kan behöva göra ytterligare undersökningar. Vid besiktningen berättar besiktningsmannen för dig vilka fel han eller hon ser och informerar dig om eventuella konsekvenser av dem.

nyköpt hus


Några av de punkter som är extra noga att undersöka är till exempel:

 • Utrymmen i grund, på vind, i källare och liknande biytor
 • Fuktbildning på golv eller väggar i källare
 • Yttertak
 • Sprickor i fasad eller grund
 • Brunnar
 • Skorsten och murstock
 • El- och VVS-installationer
 • Värmeanläggning
 • Isolering
 • Rötskador
 • Eventuella ytterligare byggnader som hör till fastigheten 

Skulle det visa sig att besiktningsmannen har varit försumlig eller har misslyckats med att fullgöra sitt uppdrag på ett fackmannamässigt sätt kan du ställa ekonomiska krav mot besiktningsmannen.

Grundlig hjälp med såväl rättigheter som skyldigheter!