Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Kontakta oss för en
kostnadsfri inledande rådgivning

Dolda fel i hus – Juridisk hjälp när du behöver den

Det nyköpta huset eller bostadsrätt kan förvandlas till en mardröm om det skulle visa sig att det finns dolda fel. Felaktigt utförda tätskikt under kaklet i ett badrum, misstag i elinstallationerna, fukt som uppstått på grund av felaktig isolering. Det finns många exempel på problem som kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat när du inspekterar en ny bostad – särskilt när det är många intressenter och högt tryck på dig som kund. 

Advokatfirman Salmi & Partners bistår dig när du behöver hjälp med frågor gällande dolda fel i hus. Vi har tillgång till kvalificerad besiktningspersonal som kan hjälpa dig och vi har många års erfarenhet gällande dolda fel. Vi vet vad som gäller och vilka rättsanspråk du kan ställa i respektive fall.

Kontakta oss om du har frågor kring dolda fel eller om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare i ett ärende. Vi finns i Stockholm och Göteborg men arbetar i merparten av landet. Du når oss enklast via kontaktformuläret här på sidan eller på telefon om du hellre vill tala med oss direkt i person. Du hittar telefonnummer till ditt närmaste kontor i fältet längst ner på sidan.

Komplicerad juridik kring dolda fel i hus

Som köpare av en bostad har du långtgående undersökningsplikt att noga undersöka objektet du köper för att försäkra dig om att det inte finns några fel. Anlita alltid en kvalificerad besiktningsman för att möjliggöra din undersökningsplikt.

En professionell besiktningsman ska veta hur man systematiskt går igenom en bostad och undersöker den för att försäkra sig om att man har uppfyllt undersökningsplikten. Om det senare skulle visa sig att det finns fel är sannolikheten större att de bedöms som dolda fel och att du kan kräva ersättning i form av prisavdrag, skadestånd och / eller häva köpet. 

Är det ett fel av väsentlig betydelse så kan du som köpare kräva att kontraktet hävs och köpet går tillbaka. Detta måste dock ske inom ett år från tillträdet. Har säljaren lurat dig, eller ”handlat svikligt” som det heter i juridiska termer, så kan man få köpet upphävt även efter längre tid än ett år.

Dolda fel i ett hus kan ställa till det på många sätt. En oväntad och ovälkommen fuktskada i köket eller badrummet kan dock göra att du har rätt till ersättning från säljaren. Detta är dock inte alltid en självklarhet – det finns många regler att sätta sig in i när det gäller dolda fel i hus. Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss på Salmi & Partners – vi har stor erfarenhet när det handlar om dolda fel.

Vanligt med dolda fel i våtutrymmen

Har du upptäckt att det är något som inte fungerar som det ska i huset som du köpt? För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det handla om ett fel som fanns redan när huset köptes men som inte kunnat upptäckas trots en noggrann undersökning. Med andra ord: fel av en typ som du inte kunde förväntas upptäcka även om du lät göra en mycket noggrann undersökning innan du slog till och gjorde ditt husköp.

Dolda fel hus: varmvattensberedare i källare

Dolda fel i hus hittar man ofta i våtutrymmen, dränering, källare, vind och konstruktionens bärande delar. Några konstruktioner som är speciellt riskfyllda är källarväggens invändiga isolering, putsade fasader och elinstallationer. Dolda fel kan i flera fall på röta, fukt och mögel. Dock har på senare tid en ny form av dolda fel dykt upp allt oftare. Det handlar om brännskador på isolering och ledningar, ofta orsakade av felaktigt installerade spotlights.

Vid bedöming av dolda fel behöver köparen beakta kontruktionsens tekniska livslängd, vilken har bäring på frågan om fel respektive prisavdragets storlek. Alla delar i ett hus har en beräknad teknisk livslängd och de viktigaste delarna att hålla koll på är tak, golv och dränering.

Börja med att informera säljaren – reklamera i tid!

Hur ska man göra när man upptäcker ett dolt fel på huset? En köpare har från tillträdet till huset tio år på sig att upptäcka dolda fel. Så snart köparen har upptäckt ett fel måste säljaren informeras. Detta måste dessutom ske inom ”skälig tid”, vilket enligt praxis innebär omkring två månader. Meddelande till säljaren bör, ur bevishänseende, ske skriftligen och måste uppfylla kravet på neutral reklamation.

Om säljaren inte vill kännas vid det dolda felet och inte ge dig någon ersättning så är det upp till dig att föra fallet vidare rättsligt.

Kontakta oss på Salmi & Partners så kan vi hjälpa dig med rådgivning kring denna rättsliga process. Vi kan titta på tidigare fall med fel som liknar det som drabbat dig och se hur tidigare domar fallit ut.

Dolda fel i huset regleras i jordabalken

Rent juridiskt så regleras fel i hus av Jordabalken. 

Fel kan föreligga när fastigheten avviker från vad som följer av avtal eller annars har utfästs. För att att bedöma om fel föreligger i detta avseende behöver köparen undersöka vad som framgår såväl i köpekontrakt som i övriga köpehandlingar såsom objektsbeskrivning och övrig marknadsföring av fastigheten.

Avviker inte fastigheten från vad som följer av avtal kan det röra sig om dolda fel. Vid dolda fel avviker fastigheten från vad köparen anses ha fog att förvänta sig vid köpetillfället.

Ett fel som hade kunnat upptäckas vid en noggrann utförd undersökning kan inte utgöra ett dolt fel. Men även i ett sådant fall så kan köparen i slutändan få rätt till ersättningen. Det kan i så fall handla om fall där säljaren medvetet försökt dölja felet i fråga.Så här kan man definiera dolda fel vid husköp:

  • Fastigheten avviker från vad köparen hade fog att förvänta sig.
  • Köparen kunde inte upptäcka felet vid en noggrann undersökning.
  • Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning där vi kan gå igenom din individuella situation för att ta reda på om och hur vi kan gå vidare med ärendet. 

Mer information om dolda fel i hus

I artikelsektionen kommer det regelbundet att publiceras relevant information om dolda fel och fastighetsrätt. Dessa artiklar har som funktion att ge en övergripande bild av rättsläget. Det är inte Salmi & Partners som skriver dessa texter utan de levereras av en extern part.

Räknas skadedjur som dolt fel?

12 okt 2021

Skadedjur kan vara dolt fel Skadedjur i hus låter som något från en annan tid, men det är faktiskt vanligare än man kan tro. I storstadsområden blir råttor allt vanligare och det kan även förekomma kackerlackor på våra nordliga breddgrader, inte minst i radhus. Skadedjur kan i många fall vara svåra att bli av med [...]


Dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader

4 aug 2021

Information om dolda fel i garage och andra komplementsbyggnader Dolda fel är inte helt lätt att handskas med - oavsett om man står som säljare eller som köpare av en fastighet. De flesta affärer sker med en förhoppning om att allt ska gå bra och att den andra parten ska få ett lyckligt liv. Ingen [...]


Se över källaren inför vintern

7 mar 2021

Vinterns ankomst ställer krav på husägare. Krav som innebär förberedelser och där vissa åtgärder ska göras. Viktigast är att taket kontrolleras och där du som husägare ser över skicket på detta. Är allting intakt, är takbeläggningen utan skador och är taket fritt från smuts och mossa? Ett tak i ett gott skick är en garanti [...]


Trä mot betong – Hög risk för dolda fel

8 feb 2021

Var uppmärksam på konstruktioner där trä ligger mot betong Äldre hus måste alltid besiktigas extra noga, och det är också viktigt att de besiktigas utifrån deras ålder. Byggregler och tekniker har kommit och gått genom årens lopp och även om ett hus byggdes korrekt på sjuttiotalet innebär det inte att det skulle klassas som korrekt [...]


Riskkonstruktioner källare

24 nov 2020

Riskkonstruktioner fordrar en mycket noggrann besiktning för att uppkomna fel ska kunna klassas som dolda. Källaren är ett område med många riskkonstruktioner. Vad är en riskkonstruktion? Som husköpare har man alltid undersökningsplikt, och ju äldre ett hus är, desto mer noggrann måste man vara. Av naturliga skäl ökar ju riskerna att det ska finnas ett [...]


15 exempel på dolda fel i hus

12 okt 2020

15 exempel på dolda fel i hus - vanliga och ovanliga. Dolda fel regleras i Jordabalken och grundprincipen är att ett sådant inte ska gå att upptäcka i samband med en besiktning av en fastighet. Felet i fråga ska heller inte vara förväntat - sett till fastighetens ålder eller konstruktion. En besiktning sker okulärt, men [...]


Var uppmärksam på dolda fel vid köp av sommarstuga

5 aug 2020

När det kommer till köp av sommarstuga bör man vara extra vaksam och noga med att undersöka alla delar av fastigheten innan man slår till. Dolda fel i fritidshus är vanligt förekommande och det är bra att vara uppmärksam. Bristande underhåll vanligt i fritidshus / sommarstuga Problemet med många sommarstugor och semesterbostäder är just att [...]


Skador på fasaden av klätterväxter

29 jul 2020

Räknas skador på fasaden av klätterväxter som ett dolt fel? Som vid nästan alla konflikter gällande dolda fel så är det svårt att sia om ett utfall. Växter på en fasad skapar ett romantiskt, personligt intryck för hela bostaden. Det är den stora fördelen - och anledningen - till varför många väljer att klä fasaden [...]


Vanliga fusk vid renovering

29 jun 2020

Vilka vanliga fusk vid renovering ligger bakom flest konflikter gällande dolda fel? Vad ska man vara extra vaksam på inför ett husköp?  I samband med bostadsaffärer så har man som köpare en undersökningsplikt. Trots att en besiktningsman anlitas så kan det ändå vara så att fel och brister upptäcks i samband med inflyttning. Det kan [...]


Webbsidan www.doldafelhus.se har skapats i samarbete med Generaxion, en SEO-byrå i Stockholm. 

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!