Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Räknas skadedjur som dolt fel?

Skadedjur kan vara dolt fel

Skadedjur i hus låter som något från en annan tid, men det är faktiskt vanligare än man kan tro. I storstadsområden blir råttor allt vanligare och det kan även förekomma kackerlackor på våra nordliga breddgrader, inte minst i radhus. Skadedjur kan i många fall vara svåra att bli av med och det kan bli en avsevärd kostnad att anlita Anticimex eller någon annan specialist på skadedjursbekämpning. Många  tvingas till och med bo hos vänner och bekanta under tiden som bekämpningen pågår.

Men frågan är om skadedjur kan räknas som dolda fel? Här går vi igenom vad som gäller.

Måste ha varit på plats redan innan överlåtelsen

Enligt praxis räknas skadedjur, som råttor och kackerlackor, som fel. Men för att säljaren ska kunna hållas ansvarig så måste du kunna bevisa att felet, det vill säga skadedjuren, fanns där redan före överlåtelsen. Dessutom måste du kunna påvisa att det är ett så kallat dolt fel, det vill säga att felet inte kunde upptäckas när du fullgjorde din undersökningsplikt. Om du upptäckte de ”oönskade gästerna” kort efter tillträdet så kan du med ganska stor säkerhet hävda att den fanns där redan innan försäljningen av huset.

Viktigt att avgöra är dessutom i fall en så kallad kunnig person skulle kunna upptäcka skadedjuren. Om du själv inte är tillräckligt kunnig så bör du ha anlitat en person som är en normalt kunnig och bevandrad lekman. I ett fall med exempelvis kackerlackor så kan det inte räknas som ett dolt fel om man kunnat upptäcka dem utan att exempelvis bryta upp golvet.

Om köparen vill häva köpet måste väsentligheten slås fast

När man väl har konstaterat dolda fel så gäller det att slå fast att det är väsentligt för att man ska kunna häva köpet. Har skadedjuren varit till så stort besvär att du inte kunnat bo i huset på grund av obehag eller bekämpningsarbete så bör det räknas som ett väsentligt fel. Upprepade och misslyckade försök att bli av med problemet kan ha relevans för prisavdragets storlek.

Tänk bara på att det finns en tidsgräns. Hävning kan inte göras mer än ett år efter köpet så har du ett dolt fel i form av skadedjur så bör du ta tag i ärendet så snart som möjligt.

 

Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och dolda fel i hus.

 

12 Oct 2021