Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Information om besiktning av hus

Här berättar vi lite vad som gäller vid en besiktning av ett hus.

En besiktning av ett hus ska genomföras för att en husköpare ska uppfylla sin undersökningsplikt.

En privatperson har sällan kunskaperna som krävs för att genomföra besiktningen, därför är det rekommendabelt att anlita en besiktningsman.

Börja med okulär besiktning

En besiktning inled av en översikt av hela huset, kallat okulär besiktning. Då undersöker besiktningsmannen saker som fasad, tak, väggar, vind, kök och fönster med hjälp av syn, lukt och hörsel. Finns det risk för fuktskador så kan man behöva göra hål i den del av konstruktionen som är berörd. Om man har misstankar om att det finns fuktskador men inte inspekterar det noga så kan man inte i ett senare skede peka på att det handlar om dolda fel.

En sådan mera noggrann besiktning kan göras både i första skedet eller vid ett senare tillfälle. I besiktningsmannens avtal kan man se vad som ingår i besiktningen.

Överlåtelsebesiktningar utförda av en besiktningsman täcker långt ifrån alltid hela undersökningsplikten. Vissa funktioner bör man anlita en fackman för att undersöka, exempelvis el, enskilt avlopp, murstockar och liknande.

Visar besiktningen på ett problem så bör man ta en extra noggrann titt på det. Risker och antydningar till problem måste kanske undersökas vidare för att man ska undvika framtida problem. Fel som finns antecknade i besiktningsmannens protokoll kan du inte begära ersättning för i efterhand.

Bedömning av kostnad

När besiktningsmannen hitta risker eller problem måste man göra en bedömning om vilken kostnad det kommer att bli att åtgärda problemet.

Även säljaren kan låta besiktiga huset, men det innebär inte att köparens undersökningsplikt försvinner. I detta fall är du inte avtalspart, vilket gör det svårare för dig att reklamera besiktningen och utkräva skadestånd.

Besiktiga huset innan du skriver under köpekontraktet, det är av största viktigt. Efter köpet äger man fastigheten och kan besiktiga hur mycket man vill, men inte reklamer sådant som bort ha upptäckts. Dolda fel är något som finns redan finns vid köpet av bostaden och som inte kan upptäckas vid en noggrann besiktning. Här kan du läsa mer om dolda fel i hus.

Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och dolda fel i hus.
24 Aug 2023