Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Fuktskador | Prisavdrag | Undersökningsplikt

Fallstudie – fuktskador, prisavdrag och undersökningsplikt

Här berättar vi om ett Gotlandspar som fick rätt till ett prisavdrag på ett hus sedan man upptäckt fukt- och rötskador.

Paret köpte en fastighet på Gotland. Tre år senare renoverade paret ett 30 år gammalt bostadshus som står på den köpta tomten. När man rev upp ett gammalt golv så kändes en svag mögeldoft. Fastigheten hade byggts enligt den traditionella metoden med betong på mark, men eftersom inspektion så visade det sig att en så kallad spikregel hade glömts bort och blivit kvar. Denna hade i sin tur transporterat vidare fukt till golvmaterialet. Dessutom framkom det att inte fanns någon så kallad fuktbrytande folie mellan betongen och de organiska konstruktiondelarna – trots att detta skulle finnas enligt husets ritningar.

Köparna stämde säljaren

Detta föranledde köparna att stämma säljaren. Paret krävde i stämningsansökan att få ett prisavdrag för de fukt- och rötangrepp som hade drabbat huset på grund av felen.

Tingsrätten konstaterade att makarna när det köpt huset måste ha varit införstådda med att det handlade om en riskkonstruktion. Men samtidigt hade man varit tvungen att förstöra delar huset för att kunna upptäcka felen. Detta är något som inte krävs i normala fall inom undersökningsplikten. Dessutom hade säljarna uppgivit att det inte fanns några fuktproblem i huset.

Ingen anledning till utökad undersökningsplikt

Med hänsyn till dessa faktorer plus husets ritningar så ansåg domstolen att köparna inte haft någon anledning att vidta ytterligare undersökningsåtgärder. Man fastslog att de upptäckta bristerna skulle betraktas som dolda fel i juridisk mening. Därför ålades fastighetens säljare att betala närmare 100 000 kronor i prisavdrag, detta beräknat efter de kostnader som åtgärdandet av felen hade inneburit. En rådman var dock skiljaktig och ansåg att köparna med tanke på risken hade haft en utökad undersökningsplikt. Rådmannen ansåg att felen inte var dolda.

Fallet överklagades av säljaren men hovrätten fastslog tingsrättens dom utan några ändringar.

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!
18 Jan 2022