Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Trä mot betong – Hög risk för dolda fel

Var uppmärksam på konstruktioner där trä ligger mot betong

Äldre hus måste alltid besiktigas extra noga, och det är också viktigt att de besiktigas utifrån deras ålder. Byggregler och tekniker har kommit och gått genom årens lopp och även om ett hus byggdes korrekt på sjuttiotalet innebär det inte att det skulle klassas som korrekt idag. Problem kan uppstå, och har också uppstått i många hus byggda på sextio- och sjuttiotalet. Ett mycket vanligt problem är fuktskador som uppstår i träsyllar som monterats direkt på betongplatta.

”Problemet med att använda träsyll är att fukt från betongen lätt leds upp i träet, som då får fuktskador. När träet börjar ruttna sprida dålig lukt i huset”

När man tidigare gjutit betongplattor till hus har det många gånger gjorts felaktigt, och dessutom har man använt träsyllar som satts direkt mot betongen. En syll är det som husets väggar byggs upp från. Syllen läggs platt mot underlaget och används som grund för reglarna när man bygger väggarna. Problemet med att använda träsyll, som tidigare var det vanligaste, är att fukt från betongen lätt leds upp i träet, som då får fuktskador. När träet börjar ruttna sprida dålig lukt i huset, och vad värre är så kan träet börja luckras upp, vilket kan leda till allvarliga problem med hållfastheten.

Tryckimpregnerat trä kan avge farliga gaser

Det är inte alla hus med träsyll som får problem. Har man isolerat med papp eller plast mellan syllen och betongen kan konstruktionen mycket väl hålla. En metod som användes framför allt på sjuttiotalet för att undvika att träet ruttnade var att använda tryckimpregnerat trä. Detta har dock visat sig leda till stora problem. Tryckimpregnering är ingen garanti för att undvika fuktskador, och om tryckimpregnerat trä börjar ruttna kan det avge gaser som är direkt farliga att andas in. Det känns mycket tydligt när man befinner sig i ett hus med tryckimpregnerade träsyllar som fuktskadats. Att bo i ett sådant hus en längre tid är mycket dåligt för hälsan.

Anlita en professionell besiktningsman

Om du är spekulant på ett gammalt hus måste du alltid försäkra dig om att göra en ordentlig besiktning, det ingår i den undersökningsplikt du har som köpare. Om ett fel upptäcks i huset, som du rimligtvis borde kunnat upptäcka, kan det inte klassas som ett dolt fel. Fuktskador på grund av trä som lagts mot betong är ett vanligt problem, och en erfaren besiktningsman kan upptäcka det genom att mäta fukthalten i syllarna Det kräver dock att man öppnar väggen och mäter syllarna underifrån. Får du inte tillåtelse till det av säljaren bör du överväga om du ska bjuda på huset.

trä mot betong

Är fukthalten i syllarna högre än 17% måste de bytas ut. Det är inte omöjligt men kan bli väldigt dyrt, upp mot 100 000 kronor eller mer. Detta måste du ta med i beräkningen när du bjuder på huset. När man byter ut syllen gör man det en liten bit i taget. Man öppnar upp väggen och byter ut ett avsnitt av syllen mot syll av rostfritt stål, vanligtvis också med plast eller papp mot underlaget. När den nya syllen är lagd återställs väggen

Känns oftast direkt

Oftast känns det direkt när man kommer in i ett hus om det finns fuktskador, och särskilt tydligt luktar det om syllen börjat ruttna. Även om du tydligt känner att något är fel med huset ska du ändå låta besiktiga det och låta besiktningsmannen avgöra hur stora problemen är. Om du kan lämna utrymme i budgeten för en renovering och tycker om huset i övrigt kan det ändå vara en bra affär. Alla fel går att åtgärda, men det är viktigt att man tar reda på alla fakta man kan innan man bjuder på huset och flyttar in.Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

8 Feb 2021