Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Försäkring för dolda fel – så fungerar det

När man ska köpa eller sälja hus så får man ofta ett erbjudande om att teckna en så kallad dolda fel-försäkring. Här förklarar vi hur en sådan fungerar och vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med denna typ av försäkring. Vi tittar på den ur både säljarens och köparens perspektiv.

Som försäljare av hus har man ett ansvar för dolda fel i tio år efter att köparen tillträtt huset. Det är alltså ett ganska omfattande och långtgående ansvar. Med dolda fel räknas fel som fanns vid tillfället för köpet men som inte gick att upptäcka eller förväntas med tanke på fastighetens ålder eller konstruktion. I många fall kan det dock vara svårt att fastslå vad som ska räknas som ett dolt fel, och det kan i vissa fall uppstå tvister kring dessa frågor.

Fel ska reklameras omedelbart

När köparen upptäcker ett dolt fel ska det reklameras till säljaren. I detta läge kan det vara en fördel för säljaren att ha en dolda fel-försäkring. Om så inte är fallet så måste säljaren antingen komma överens med köparen eller bestrida kravet. Sker det sistnämnda så kan köparen begära prövning i domstol.

Det är långt ifrån ovanligt att säljare och köpare är oense om vad som ska betraktas som ett dolt fel. Fördelen med att ha en försäkring för dolda fel är tydlig i dessa situationer. Försäkringsbolaget utreder om det handlar om ett dolt fel i det aktuella fallet och betalar sedan ut en ersättning inom ramen för det som försäkringen omfattar. För en privatperson kan det ofta vara svårt att ta ställning till vad som räknas som dolda fel, på försäkringsbolaget finns experter som är erfarna och kunniga i dessa frågor. Fördelen för köparen med en dolda fel-försäkring är att denne kan få ut ersättning i alla situationersom försäkringen omfattar, som om säljaren är pank eller har avlidit.

Rätt till lägre köpeskilling vid dolt fel

När man väl har konstaterat ett fel så kan köparen ha rätt till nedsättning av köpeskillingen. Oavsett om det finns en försäkring eller ej så uppskattar man vad köpeskillingen skulle ha legat på om felet var känt vid tiden för köpet. Det kan exempelvis handla om hur mycket ett fuktskadat kök har påverkat köpeskillingen. Dolda fel-försäkringar gäller lika länge som ansvarstiden – det vill säga tio år.

Hur ser det ut med kostnaden? Det varierar, priset på en dolda fel-försäkring kan variera mellan 7000 och 13 000 kronor. Olika försäkringar kan dock skilja sig mycket i detaljer, och det är alltid viktigt att utgå från den byggnad man försäkrar samt vilken risk säljaren är beredd att ta.

Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och dolda fel i hus.
31 May 2023