Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Se över källaren inför vintern

Vinterns ankomst ställer krav på husägare. Krav som innebär förberedelser och där vissa åtgärder ska göras. Viktigast är att taket kontrolleras och där du som husägare ser över skicket på detta.

Säkra huset eller sommarstugan för vintern

Är allting intakt, är takbeläggningen utan skador och är taket fritt från smuts och mossa? Ett tak i ett gott skick är en garanti för att slippa exempelvis vattenskador som en följd av smältande snö. Det borgar även för ett bättre inomhusklimat genom att energiförlusterna försvinner. Värmen stannar kvar inomhus och det kalla luften hålls kvar ute.

I samband med att taket kontrolleras ska även hängrännor och stuprör ges en översyn. Smuts, grenar och exempelvis barr som samlats ska avlägsnas. Det är viktigt för att smältvatten ska kunna rinna fritt. Ett råd är att använda rännor under stuprören - detta för att leda bort vatten från källarens grundmur.

Källaren är det andra viktiga området att kontrollera som husägare. Källaren är det område i huset som är allra känsligast sett till fuktskador. Vintern är inget undantag från detta och som husägare kan du förebygga problem genom att se över källaren.

Håll koll på detta i källaren

Det vanligaste problemet med en källare är fukt. I och med att källaren ligger under marken så är den extra känslig för förändringar i luftens temperatur och luftomsättning. Som husägare ska du inför vintern kontrollera att din källare inte har några indikationer på pågående fuktskador. Det kan du göra genom att använda dels ögonen och dels också din näsa.

Det finns vissa detaljer som signalerar en fuktig källare. Ser du exempelvis att fläckar syns på väggar, golv eller tak så är det en varningssignal. Håll även koll på möbler och om fläckar finns på dessa.

Detsamma gäller om du ser att färg lossnat från källarens väggar eller från taket. Det är tydliga signaler på att fukt finns och att detta i sin tur kan leda till att exempelvis mögel bildas.

Gällande lukt så finns det ingen källare som luktar gott, men däremot så finns det dofter som indikerar att källaren är fuktig. En jordaktig, rå lukt är något som tarvar en extra, mer professionell kontroll. En frän lukt signalerar fukt och som husägare så ger en sådan doft en signal om att det är dags att agera. Sommarstugelukt kanske verkar trevlig, men är ett tecken på mögelskada.

Åtgärder du kan utföra på egen hand

Upptäcker du indikationer på att fukt har bildats i din källare så är rådet att du kontaktar en fackman för vidare inspektion. Denne kan ge dig goda råd om hur du ska agera för att komma till bukt med problematiken. Vissa saker kan du göra på egen hand - men andra kommer att kräva större, mer professionella åtgärder. Allt beror på hur pass stora problem med fukt som finns.

En åtgärd som kan reducera fuktigheten är att höja värmen. Genom att placera värmeelement i källaren kan du som husägare få en torrare och mer välmående källare. Det är emellertid en kortsiktig lösning som du kan använda under exempelvis vintern - detta då lösningen i fråga kommer att påverka din elräkning.

Vädring är en annan åtgärd som kan skapa bättre förutsättningar inför vintern. Genom att borra lufthål genomgående i väggarna genom rummen i källaren så kan du öka ventilationen. Dessa hål bör alltid kompletteras med ventiler som reglerar luften. Våra svenska årstider och skillnaderna i fuktighet mellan vinter och sommar gör ventiler en regleringen av luften nödvändig.

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!
26 Apr 2022