Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Vanliga dolda fel på skorstenen

Om skorstenen visar sig vara trasig på nya huset, kan det räknas som dolt fel då? Inte säkert, eftersom köparen har undersökningsplikt.

Skorstenen är en utsatt och känslig del av ett hus, och den kan ha brister trots att den inte uttryckligen blivit belagd med eldningsförbud av en sotare. På äldre hus är det till exempel mycket vanligt att skorstenen är otät och kan läcka. Den som köper ett hus och efter inflyttningen upptäcker att det är fel på skorstenen kan vara frestad att klassa det som ett dolt fel, men tyvärr är chanserna att få rätt mycket små. Men kan öka beroende på omständigheter i den specifika situationen, exempelvis utfästelse från säljaren.

”Tyvärr är det många husköpare som tar alltför lätt på undersökningsplikten och i stället sätter igång att leta fel när de redan flyttat in och sedan försöker få dem att klassas som dolda. En strategi som har få utsikter att lyckas”

Det beror förstås på den mycket långtgående undersökningsplikten som ligger på den som är intresserad av att köpa ett hus. Ett fel som borde kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning, eller som man borde kunnat räkna med med tanke på husets ålder, kan i princip aldrig klassas som ett dolt fel om inte säljaren garanterat felfrihet. Tyvärr är det många husköpare som tar alltför lätt på undersökningsplikten och i stället sätter igång att leta fel när de redan flyttat in och sedan försöker få dem att klassas som dolda. En strategi som har få utsikter att lyckas.

Vanligt med fel på skorstenar

På ett äldre hus kan man nästan räkna med att det är något fel på skorstenen. Många äldre skorstenar har eldningsförbud i väntan på renovering, något som många husspekulanter säkert nickar igenkännande åt. Men i de fall ägaren hävdar att det går bra att elda i skorstenen, men man ändå upptäcker att den till exempel läcker, är det inte ett dolt fel då?

Nja, troligtvis inte. En skorsten kan gå att elda i, men ändå ha fått anmärkningar av sotaren. Det kan vara att den har sprickor eller är sned. Det kan också vara att spjället är otätt och släpper in kall luft utifrån när man inte eldar. I så fall står felen beskrivna i det besiktningsprotokoll för skorstenen som säljaren fått, så be alltid att få se det. Oavsett felet så är det alltid köparens ansvar att undersöka skorstenen ordentligt, ett jobb som man lämpligast lägger på en sotare. Om en sådan uppgift givits av säljaren bör man dock låta en jurist titta på ärendet. Har uppgiften tillräcklig konkretion finns förutsättningar att begära prisavdrag.

Svårt få igenom dolda fel på skorsten

Om du köper ett relativt nytt hus, och får ta del av ett besiktningsprotokoll där det uttryckligen står att skorstenen är i gott skick, ja då har du rimligtvis inget skäl att besiktiga skorstenen. Om du upptäcker ett fel på skorstenen som kan tänkas ha funnits när du köpte huset kan du ha en chans att få igenom det som ett dolt fel. Men det är dock inte säkert, för undersökningsplikten gäller alltid, och skorstenen är en del av huset som är relativt lätt att besiktiga. Hade du tagit in en egen besiktningsman, det vill säga sotare i det här fallet, hade denne antagligen upptäckt felet.

Den slutsats man kan dra är alltså att det i princip aldrig går att klassa ett fel på skorstenen som dolt. Var noga med att alltid låta undersöka skorstenen när du tittar på hus, och tänk på att detta vanligen inte ingår i en normal besiktning utan måste beställas separat av en sotare.

Vi ser till dina rättigheter när du köper hus!
10 Dec 2019