Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Kallt badrum räknades som dolt fel

Här berättar vi om er fall där två makar fick ersättning för dolda fel – anledningen var ett kallt badrum.

Paret förvärvade en vår för tio år sedan en bostadsrätt i Stockholm för 12,8 miljoner kronor. Bostadsrätten var en vindsvåning som enligt kontraktet överlåtits i så kallat ”befintligt skick”, eller som det formulerades i kontraktet: ” i det skick och med den utrustning som föreligger i dag, med undantag av säljarens åtagande om flyttstädning". Men makarna som köpt lägenheten var inte nöjda och väckte en talan i tingsrätten där man yrkade att bostadens säljare skulle utge närmare 520 000 kronor i ersättning för garantifel som inte var åtgärdade. I summan ingick också hinder och men i nyttjandet samt övriga dolda fel i huset.

Flera brister specifierades i åtalet

Makarna specifierade några fel i åtalet, däribland dålig isolering i våtrum, att det inte fanns fuktspärr samt missfärgade fogar och bakfall på takterrasser. Säljarna bestred yrkandet i sin helhet.

Tingsrätten konstaterade i sin dom att paragrafen som det gällde inte dolts eller utformats på ett sätt så att den rätta innebörden skulle döljas. Rätten ansåg att det stod helt klart att lägenheten köpts i befintligt skick och att köparen ålagts att göra en ordentlig undersökning. Man hittar heller inget stöd för att det skulle ha lämnats någon garanti, därför ska ingen garantiersättning betalas ut.

När det handlar om våtrummet så såg det lite annorlunda ut. Rätten ansåg inte att det fanns stöd för att det saknades fungerande tätskikt, tvärtom talar det mesta för motsatsen.

Köparna fick rätt om dolda fel

I isoleringsfrågan gav man dock köparna rätt, i alla fall delvis. Mätningar visade att badrummet vid en utetemperatur på några minusgrader bara kom upp i en innetemperatur på 18 grader, trots att värmen var uppskruvad till max. Badrummet var i och med detta obrukbart under delar av vintern. Mot denna bakgrund såg man på den låga värmen, eller den bristfälliga isoleringen, som ett dolt fel. Trots att lägenheten på ett tydligt sätt sålts i befintligt skick så konstaterade rätten att lägenheten var i betydligt sämre skick än vad köparna kunnat förvänta sig. Dessutom hade säljarna fått möjlighet att avhjälpa felet utan att göra det.

Tvingades tilläggsisolera

Köparna tvingades att tilläggsisolera och installera nya värmeslingor i badrummet till en kostnad av 215 000 kronor. Tingsrätten ålade därför säljarna att betala 215 000 kronor med anledningen av felen i badrummet. För övriga fel tilldömdes sälja att betala ut en ersättning på 18 000 kronor, halva det belopp som köparna hade yrkat.

Källa: Dagens juridik. 

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

6 Dec 2017