Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Vanliga risker vid husköp

Vilka fel kan man göra när en bostad ska köpas? Här presenteras 7 vanliga risker vid husköp.

  1. Köpa utan besiktning

Du som köpare har alltid en undersökningsplikt. Detta oavsett hur mycket information som säljaren ger eller om säljaren har ett nytt intyg från en oberoende besiktningsman. Fortfarande ligger ansvaret på dig som köpare. Har du inte tagit ansvar för en grundlig besiktning är risken att du inte heller kan åberopa dolda fel om detta senare skulle upptäckas.

  1. Ser besiktningsprotokollet med förmildrande omständigheter

En oberoende besiktningsman har anlitats och lämnat ett protokoll där det framkommer ett par tydliga felaktigheter. Allt för många ser det som ”små åtgärder” som man inte behöver låta påverka affären. En liten fuktskada badrummet gör ju inget eftersom en badrumsrenovering ändå ska genomföras osv.

För ett grundligt samtal med besiktningsmännen och fråga vad som krävs i åtgärd och vad detta kan beräknas kosta. Det är en kostnad som man sedan bör sänka priset på bostaden med.

  1. Dokumenterar inte felen som upptäcks

Ett fel har upptäckts och behöver åtgärdas snabbt. Detta ordnas varpå man sedan åberopar dolda fel. Men det är fel väg. Första steget bör vara att få detta dokumenterat och sedan bör kontakt tas med försäkringsbolaget så att de kan säga sin åsikt i frågan. Att kräva att säljaren ska ersätta något som inte finns dokumenterat är extremt svårt.

  1. Man förstår inte avtalet

Många vill ”bara skriva på” för att få köpet genomfört. Men det är av yttersta vikt att man förstår villkoren i köpekontraktet. Det kan exempelvis gälla att vissa villkor måste vara uppfyllda för att köpet ska gå igenom. Detta är en av orsakerna till att mäklare anlitas vid de allra flesta bostadsförsäljningar. De har standardavtal och kan på enkel svenska förklara vad de olika paragraferna betyder.

  1. Det finns inget lånelöfte

Begär alltid lånelöfte från ett par banker innan du går in i budgivningen. Det är den preliminära summa som banken är villig att låna ut i det fall som du hittar en bostad du vill köpa. Allt för många söker bostad och budar för att sedan inse att de inte får det lån man förväntat sig kunna få. Det finns flera mäklare som kräver att lånelöfte måste finnas för att man ska få vara med i budgivningen. Detta just för att skapa en så rättvis budgivning som möjligt.

  1. Tänker för snävt

Det är lätt att fastna i att bostaden ska vara inom en viss storlek, i vissa bostadsområden och ha ett specifikt antal rum. Men gå även på andra visningar. Det är ofta på olika visningar som man tydligare kan känna vad man är ute efter. Dessutom skapas kontakt med flera olika mäklare som i sin tur kan ha objekt att erbjuda som aldrig kommer ut för visning. I Stockholm är exempelvis Stockholmsbud vanligt – dvs att köparen och säljaren kommer överens redan innan öppen visning hinner ske.

  1. Ingen granskning sker av bostadsrättsföreningen

Är det ett hus inom en bostadsrättsförening bör alltid en granskning ske av föreningens ekonomi. En förening som har stora lån och inom kort förväntas behöva göra stamrust kommer sannolikt även behöva höja avgiften framöver.


Andra artiklar


Vad gäller för dolda fel i bostadsrätt?

Friskrivningsklausul - befintligt skick

Läckande badrum gav prisavdrag

Dolda fel i badrum

Vi ser till dina rättigheter när du köper hus!
23 Mar 2020