Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel i badrum

Badrum är rum där det kan vara svårt att upptäcka dolda fel. I ett vanligt sovrum eller vardagsrum går det lätt att mäta fukt, lyfta på en heltäckningsmatta eller titta på konstruktionen bakom en takplatta. I ett badrum är det klart svårare då det sitter kakel eller våtrumsmatta i vägen.

Oftast upptäcker man felen först när det är dags att renovera badrummet, eller om det tråkigt nog skulle uppstå en vattenskada. Då gäller det att kunna visa att problemen fanns där redan innan man själv flyttade in och det är inte helt enkelt alla gånger.

Dolda fel gäller högst i 10 år

Föregående ägare är ansvarig för fel i högst tio år. Ett typiskt exempel på ett dolt fel i ett badrum skulle kunna vara om föregående ägare har renoverat på egen hand och använt fel material i konstruktionen eller i tätskikten, utifrån vad som var godkänt vid tidpunkten för renoveringen.

Detsamma gäller även om föregående ägare har anlitat hantverkare,men säljaren har i det fallet möjlighet att reklamera samt att begära ersättning från hantverksföretaget för det som har gjorts på fel sätt.

Du är skyldig att undersöka badrummet noga

Bevisbördan ligger oftast hos den som påstår att det finns dolda fel. Därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar ditt försäkringsbolag och även en jurist som har erfarenhet av just dolda fel för att få hjälp med att utreda vad som kan ha orsakat skadan och hur du kan begära ersättning för problemen.

Kom ihåg att du alltid bör besikta en bostad som du köper för att utesluta att det finns problem. Några saker som du eller en erfaren besiktningsman kan se med blotta ögat är till exempel felaktig golvlutning eller felaktigt installerade vattenanslutningar. Här bör du påpeka detta direkt innan du skriver på ett eventuellt köpekontrakt. Finns det problem kan du pressa priset så att du har råd att åtgärda det som är felaktigt innan du tar det i bruk. Att begära ersättning i efterhand för sådant som går enkelt att se är inte möjligt.

 

Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och dolda fel i hus.

 

20 Sep 2017