Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel | Detta gäller för bostadsrätten

Dolda fel är något som finns där redan vid tidpunkten du köper bostaden och som inte går att upptäcka ens vid en noggrann besiktning.

Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället av bostadsrätten, men inte varit möjligt att upptäcka vid en noggrann besiktning. 

Som köpare ska man inte heller ha behövt räkna med felet med tanke på faktorer som hur länge sedan det är bostadsrätten byggdes, eller dess skick eller vilken konstruktion det handlar om.

Som köpare kan man inte kräva ersättning för fel som kunde ha upptäckts vid en noggrant genomförd besiktning. Därför är det viktigt ATR besiktningen av den inköpta lägenheten genomförs på ett korrekt sätt, helst av en certifierad besiktningsman

För att något ska räknas som ett dolt fel på en bostadsrätt måste tre viktiga kriterier uppfyllas:

• Felet måste ha funnits redan när du köpte lägenheten

• Det ska ha varit omöjligt att upptäcka, även för en besiktningsman.

• Felet ska inta ha kunnat förväntas.

Möjligheter att ställa krav

När du köper en bostadsrätt har du möjligheter att ställa krav om du hittar fel som du inte borde ha upptäckt innan du köpte objektet. Dessutom måste de tre punkterna ovan ha uppfyllts. Om detta sker måste du omedelbart kontakta säljaren. Gör detta helst direkt när felet är konstaterat och absolut senast två år efter detta tillfälle. Då kan säljaren bli skyldig att åtgärda det dolda felet alternativt sätta ned priset i efterhand. Är det ett riktigt allvarligt fel, som exempelvis omöjliggör boende, så kan det bli hävning av köpet. Men dessa fall är relativt sällsynta.

Säljaren kan friskriva sig

Det går för säljare att friskriva sig från dolda fel. Detta gör man genom att lägga in en så kallad friskrivningsklausul i kontraktet. Finns en sådan kan du som köpare inte få någon som helst ersättning för dolda fel. En friskrivning från dolda fel innebär i de flesta fall att köpesumman blir lägre redan från början.

Om ett dolt fel leder till en tvist så bör du kontakta en advokat. Dessa tvister är ofta komplicerade och riskerar att bli långdragna, speciellt om felet visar sig vara kostsamt att åtgärda.

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

4 jan 2018