Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel hus | Friskrivningsklausul | Befintligt skick

Här berättar vi om ett fall där ett badrum hade så många och allvarliga dolda fel att friskrivningsklausulen om befintligt skick inte ansågs giltig.

Det hela handlar om ett par som köpte en nyproducerad bostadsrätt i en förort utanför Stockholm. Köpet skedde 2014 och köpesumman var på närmare tre miljoner kronor. När köpet genomfördes var lägenheten inte helt färdigbyggd och tillträdet skedde senare samma år, flera månader efter att kontraktet skrivits på. I köpehandlingarna framgick det att lägenheten köptes i ”befintligt skick”.

Kände avloppslukt

Men det gick inte lång tid förrän köparna började känna avloppslukt i ett av badrummen. Lukten spårades till duschens golvbrunn. När man lät genomföra en besiktning av badrummet så upptäcktes ett flertal fel. Flera detaljer i utförandet stred mot viktiga branschregler: brunnen var felaktigt gjuten och hade placerats för nära väggen, vilket ledde till att vattenlåset inte slöt tätt mor avloppsröret. Golvet hade dessutom för stort fall mot golvbrunnen och ett vattenbaserat tätskikt hade använts i såväl väggar som golv. På grund av det sistnämnda felet fick hela badrummet göras om, men installationerna skulle dock gå att återanvända.

Köparna stämde säljarna i Tingsrätten och krävde 160 000 kronor i prisavdrag.

Säljarens uppfattning var dock att bostadsrätten inte kunde anses vara felaktig. Felen kunde inte ha inverkat på köpet och lägenheten kunde inte anses vara i sämre skick än vad man kunde förvänta sig, enligt säljaren, som sade sig sakna vetskap om hur badrummet konstruerats.

Rätten gick på köparens linje

Tingsrätten gick dock på köparnas linje och säljaren dömdes av att betala det begärda beloppet. Uppgifterna om fel från besiktningsmannen bekräftade köparens uppfattning om allvarliga dolda fel.

Visserligen hade bostaden köpts i ”befintligt skick” men den kan ändå anses felaktig – exempelvis i fall där den är i väsentligt sämre skick än vad som kunnat förväntas.

Att lägenheten marknadsförts som nyproduktion eller att den byggts på ett icke fackmannamässigt sätt ansågs dock inte vara tillräckligt för att sätta friskrivningsklausulen ur skick.

Allvarliga dolda fel i bostadsrätten

Men köparna hade dessutom visat att felet med golvbrunnen var så allvarligt att hela badrummet behövde göras om. Bostadsrätten var inte särskilt dyr med tanke på området, men tingsrätten ansåg ändå att kostnaden för att göra om var betydande för en privatperson. En golvbrunn som inte håller lukten från avloppet borta ansågs också vara en betydande olägenhet som ingen som köper nytt kan räkna med.

Rätten slog med tanke på detta fast att köparen hade rätt till prisavdraget.

Säljaren överklagade till hovrätten som gjorde i stort sett samma bedömning och fastslog domen. Man fastslog dessutom att man bör bedöma bostadsrätten som helhet. Man ska därför beakta även de felaktigheter som inte bryter igenom formuleringen om ”befintligt skick”.

Säljaren dömdes att betala prisavdraget på 160 000 kronor samt även 450 000 kronor i rättegångskostnader.

Källa: Dagens Juridik. 

Experter på fastighetsrätt och dolda fel i hus.

 

3 Apr 2018