Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel hus | Läckande badrum gav prisavdrag

Här berättar vi om ett fall som handlar om dolda fel, där köparna fick rätt till prisavdrag. Fallet överklagades till Högsta Domstolen som dock inte gav något prövningstillstånd.

 

Fallet handlar om ett par som köpte en villa i Stockholmsförorten Bromma. Ungefär ett år efter köpet upptäckte paret en stor vattenpöl i hallen, och de noterade också att det droppade vatten från taket i samma hall. Detta upptäcktes då paret hade kommit hem från en semester.

Orsaken till läckaget hittades snart: toaletten i badrummet på övervåningen. Vattnet hade runnit från badrummet och läckt ned till entréplanet och hallen.

Genomförde skadebesiktning

En skadebesiktning genomfördes och där konstaterade besiktningsmannen att tröskeln till badrummet var tätat på ett bristfälligt sätt. Detta var den huvudsakliga orsaken till vattenskadans snabba spridning till villans nedre plan. Båda parterna i målet var överens om att denna avsaknad av tätskikt utgjorde ett fel. Tingsrätten ansåg inte att makarna hade försakat sin undersökningsplikt och att felet hade medfört en risk för vattenskador som i sin tur hade påverkat värdet på fastigheten vid köptillfället.

Enligt tingsrätten var det klart att skadorna var en direkt följd av felet. Därför var makarna berättigade till ett prisavdrag. Detta avdrag borde enligt rätten motsvara skillnaden mellan värdet på fastigheten i avtalsenligt respektive felaktigt skick. Avdraget fastställdes till slut till 350 000 kronor.

Överklagades till hovrätten

Säljarna överklagade domen till hovrätten. Även där gjordes bedömningen att makarna hade rätt till ett prisavdrag. Men den högre instansen tyckte inte att risken för skador hade påverkat villans värde i lika stor utsträckning som makarna tyckte.

Därför beslutade hovrätten att prisavdraget skulle sänkas från 350 000 kronor till 150 000 kronor. Man beaktade även att de köpande makarna redan hade fått en viss skadeersättning från sitt försäkringsbolag. Dessutom fastslog makarna att säljarna skulle ersätta så mycket som tre fjärdedelar av makarnas rättegångskostnader och halva kostnaden i hovrätten.

Fallet överklagades sedan även till högsta instansen, HD, men fallet fick inte prövningstillstånd och hovrättens dom blir därmed slutgiltig. Detta fall om dolda fel i hus ansågs inte ha något prejudicerande värde och togs därefter inte upp i högsta instans. 

Vi hjälper dig att få rätt i bostadstvisten.
15 Feb 2018