Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Överlåtelsebesiktning – vad ingår och vad ingår inte

Vi rekommenderar alla att låta en erfaren besiktningsperson göra en överlåtelsebesiktning inför husaffären. Här berättar vi mer om överlåtelsebesiktningar.  

Personen eller personerna som ska köpa ett hus är ansvariga för att undersöka huset innan köpet. En överlåtelsebesiktning gör att man på ett smidigt och effektivt sätt kan ta reda på vilket skick huset är i. På det viset minskar risken för negativa överraskningar som dolda fel när husköpet väl är genomfört. Dessutom kan besiktningsprotokollet vara bra av praktiska skäl, det kan fungera som en underhållsplan där du kan få tips om hur du kan ta vara på huset. Med hjälp av en överlåtelsebesiktning kan du få hjälp att veta vilka större och mindre fel som behöver åtgärdas och därmed öka husets livslängd.

Säljaren har mycket att vinna på en besiktning

Även säljaren har mycket att vinna på att en överlåtelsebesiktning utförs. All erfarenhet visar att ett besiktigat hus har ett klart bättre utgångsläge vid en försäljning, för att köparen kan känna sig trygg i all huset är i bra skick.

Alla hus är olika, därför är besiktningarna också olika. Äldre hus kan ofta kräva en utökad besiktning, medan det kan vara lagom med en mindre omfattande besiktning för ett nytt eller mindre hus. Hör av dig till din besiktningsman så kan han säkert hitta rätt nivå på besiktningen för just ditt hus.

Här är några av de viktigaste åtgärderna i en överlåtelsebesiktning:

• Det är viktigt att gå igenom de upplysningar som säljaren lämnat.

• Okulär besiktning, där besiktningsmannen använder sina sinnen och sin kunskap för att hitta eventuella fel på huset.

• Fuktindikering eller fuktmätning. Indikeringen görs utan ingrepp i byggnaden, mätningen kan i vissa fall innebära att man behöver borra upp mindre hål på vissa ställen i byggnaden. Detta gör man framförallt i byggnadens riskkonstruktioner.

• Det kan även behövas en fördjupad undersökning, som i så fall rekommenderas av besiktningspersonen.

• Vid en besiktning finns det även delar av huset som inte ingår. Altan och tomtmark ingår vanligtvis inte liksom oåtkomliga delar som vind eller krypgrund utan inspektionsluckor. Andra aspekter som inte ingår i en överlåtelsebesiktning är el, ventilation, värme, vatten och sanitetsinstallationer, som bör ses över av experter på respektive område. Skorstenar, hushållsmaskiner, radonhalt och vattenkvalitet är andra aspekter som inte faller under en överlåtelsebesiktning.

Vi ser till dina rättigheter när du köper hus!
14 Aug 2019