Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel med ventilationen

Inför ett husköp har du som köpare undersökningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att göra en besiktning av huset. Det är ett bra sätt för dig att ta reda på om det finns fel med huset som kan bli kostsamma att åtgärda, och göra en bedömning av hur mycket du vill betala för huset. Skulle du efter att ha köpt huset och flyttat in upptäcka ett fel, som du inte kunde känna till trots en utförlig besiktning, räknas det som ett dolt fel. Ett dolt fel ska anmälas till säljaren i skälig tid, inom två månader kan förutsättas vara inom skälig tid, och säljaren bör, om det kan konstateras att felet kan räknas som dolt, ersätta dig för att åtgärda felet.

”Vissa områden, som ventilationen till exempel, ingår vanligen inte i en grundbesiktning. För att besiktiga ventilationen bör du istället ta in en fackman, det vill säga en VVS-tekniker”

Du ska alltid låta en professionell besiktningsman besiktiga huset innan du budar på det. En professionell besiktningsman som gör en grundläggande besiktning kollar skicket på fasaden, väggar och stommar, och även extra mycket i kök, våtrum och hur det står till med fönstren. Vissa områden, som ventilationen till exempel, ingår dock vanligen inte i en grundbesiktning. För att besiktiga ventilationen bör du istället ta in en fackman, det vill säga en VVS-tekniker.

Gamla ventilationssystem ska alltid ses över

Det finns goda skäl att titta extra på ventilationen när man är intresserad av ett hus. En undermålig ventilation är ohälsosam både för själva huset och de som bor i det. Samtidigt kan ventilationskanaler på gamla hus ofta vara otillräckliga med dagens mått mätt. De kan också vara igensatta, trasiga och i behov av rensning eller kanske till och med helt behöva bytas ut. Självklart är det då bäst att ha den informationen innan du tar ställning till vad du vill bjuda för huset.

Klassas sällan som dolt fel

Det kan vara svårt att klassa problem med ventilationen som ett dolt fel. För att klassas som ett dolt fel ska felet dessutom inte vara förväntat avseende husets ålder och skick. I ett gammalt hus kan man nästan förutsätta att ventilationen kan vara eftersatt, och därför ska man också besiktiga den ordentligt.

Inga större kostnader

Lyckligtvis kostar det sällan särskilt mycket att fixa ventilationen i ett hus. I de flesta fall när ventilationen är dålig handlar det om att skaffa kraftigare frånluftsfläktar eller helt enkelt om att rensa i ventilationsgångarna. Det kan en ventilationsfirma göra på några timmar. Men det är alltid bra att veta vad man har att förvänta sig när man köper ett hus och flyttar in i det. Därför ska du aldrig slarva med besiktningen, och på ett äldre hus ska du förutom en professionell besiktningsman alltid ta in en VVS-tekniker för att kontrollera ventilationen


Liknande artiklar


Rötskador var dolt fel

Så klassar man ett fel som dolt

Dolda fel vid köp av sommarstuga

 

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!
29 Apr 2019