Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Dolda fel måste vara dolda

När du har sålt din villa så kan du inte vänta på att stänga dörren och gå vidare med ditt nya liv. Men sakta i backarna, ditt ansvar slutar inte för att köpet är avklarat och köparen har flyttat in.

Skulle köparen upptäcka så kallade dolda fel kan denne rikta ersättningskrav mot dig i 10 år räknat från tillträdesdagen. Detta innebär att du under lång tid kan göras ansvarig för dolda fel i byggnaden, fel som du varken visste fanns eller ens själv orsakat. Så det är av största vikt att man låter en besiktningsman göra en ordentlig koll innan man skriver på några papper.

Långtgående undersökningsplikt

Som alla vet är undersökningsplikten vid en bostadsaffär långtgående, och som säljare kan du vara ärligt omedveten om dolda fel i din bostad. Annars hade du givetvis upplyst köparen om det eller åtgärdat det. Om det trots allt skulle visa sig att ett, eller fler, fel uppdagas kan du hållas ansvarig. Något som kan bli onödigt kostsamt om det skulle visa sig att en  byggnadsteknisk utredning ger köparen rätt.

Låt oss ta ett vanligt förekommande exempel för att det ska bli lite tydligare. Du har precis sålt ditt nyrenoverade och tillbyggda hus som givetvis är besiktigat också. I de tre rum som har renoverats märker köparen efter en tid att det inte står rätt till med de ventilerade golven. Det visar sig att golven inte har någon ventilation alls på grund av ett tidigare fel i byggnationen. Felet bestod nämligen av plasttäckning (fuktskydd) på betonggolvet under golvets spånskiva och isolering som vikts upp på väggar bakom de  ventilerade socklarna vilket i sig eliminerade luftningen i golvkonstruktionen. Detta fel kan inte säljaren kunnat ha fog att förutsätta, eftersom inga tecken på felen kunde upptäckas av besiktningspersonen. Således kan det vara så att ett köprättsligt dolt fel föreligger, och köparen kan ha rätt till  ersättning.

Vad gäller om köparen upptäcker ett fel?

Om köparen av en fastighet upptäcker ett fel, som han eller hon  menar är ett dolt fel som har funnits där vid tillträdet och som det inte  funnits anledning att förutsätta eller som kunnat upptäckas, ska köparen informera säljaren om kravet. När kravet kommer till dig som säljare ska du snarast möjligt kontakta ditt försäkringsbolag.

Du bestämmer själv om du vill anmäla

Skulle köparen vända sig direkt till sitt försäkringsbolag kommer du som säljare att bli kontaktad av en representant därifrån.  Som försäkringstagare har du själv möjlighet att bestämma om du vill anmäla skadan. När en skada anmälts utreder försäkringsbolaget ärendet och agerar som ditt ombud i dialogen med köparen. Om felet är att betrakta som ersättningsbart betalar försäkringsbolaget det belopp som du är skyldig att betala till köparen enligt försäkringsvillkoren. Avdrag görs alltid för säljarens självrisk. Självrisken betalar du som säljare direkt till köparen.

 

Vi är specialiserade på fastighetsjuridik och dolda fel i hus.

 

6 Sep 2017