Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Vanliga fusk vid renovering

Vilka vanliga fusk vid renovering ligger bakom flest konflikter gällande dolda fel? Vad ska man vara extra vaksam på inför ett husköp? 

I samband med bostadsaffärer så har man som köpare en undersökningsplikt. Trots att en besiktningsman anlitas så kan det ändå vara så att fel och brister upptäcks i samband med inflyttning. Det kan då handla om dolda fel - något som man har rätt att söka ersättning för.

I många fall så handlar det om fel som en konsekvens av fusk i samband med renovering. Rådet är att man är extra vaksam inför ett köp av ett objekt som nyligen blivit renoverat. Detta gäller i synnerhet om renoveringen skett i vissa specifika rum.

Att köpa en bostad är den största investeringen man gör. Det handlar om stora summor nästan oberoende av var man bor. Därför så måste man också våga vara kritisk innan man skriver under köpeavtalet. Den hållningen kan spara pengar - och besvär.

Billiga renoveringar inför en försäljning

Renoveringar sker dagligen i Sverige. Många av dessa sker med fusk inblandat och i vissa fall så sker fusket även om en professionell firma anlitats. Det handlar om att maximera vinster och få till stånd ett så bra pris som möjligt. Företag som erbjuder lägre priser tar ofta genvägar. Det finns heller inga garantier att de verkligen har behörighet eller ackreditering för att verkligen utföra vissa uppgifter.

Där skapas situationer som kan leda till fusk och sedermera till konflikter mellan köpare och säljare. Vilka är då de vanliga fusken vid renovering och vad ska man vara extra vaksam på inför ett köp? Här följer tre exempel:

  • Badrum: Badrum och övriga våtutrymmen är de utrymmen där flest fel upptäcks - och där mest fusk förekommer. Några vanliga exempel på fusk i samband med badrumsrenovering är avsaknad av tätskikt, felaktig installerade golvbrunnar, undermåliga rördragningar, ventilationsbrister och fel lutning mot golvbrunnen. En svårighet med detta är att det handlar om att felen inte alltid syns direkt. Först efter tid så syns konsekvenserna av fusket och där exempelvis fukt- och mögelskador gör sig synliga. Ett litet fel kan i sin tur leda till att hela badrummet behöver rivas ut.

    Det kan du göra: Vid en undersökning av ett badrum så kan du spola i alla kranar samt i duschen. Var vaksam på hur vattnet rinner i samband med det senare. Du ska även vara uppmärksam på dofter samt hålla utkik efter fläckar - även mot taket. Tänk även på att dimmad belysning och doftljus kan finnas för att dölja någonting. Var skeptisk. Titta även i - och bakom - badrumsskåp.

  • Kök: Köket är idag det område där flest vattenskador rapporteras. Inte sällan så är dessa en konsekvens av en fuskrenovering. Vanliga fusk är att installationer skett på felaktiga sätt, att vattenanslutningar är felaktiga, att elen dragits inkorrekt samt att exempelvis klinkers och kakel är lagda på ett lekmannamässigt sätt. Det finns även mindre allvarliga fel där exempelvis skåpluckor slår i varandra - eller i väggen - varje gång de öppnas. En detalj som försvårar upptäckten av fusk i kök är att de ofta är väldigt stylade. Inför en försäljning så ser säljaren - mäklaren - till att ta professionell hjälp med att skapa illusionen av ett drömkök. Allt ser perfekt ut på ytan, men under så kan det dölja sig flagranta fel och brister.

    Det kan du göra: Du ska testa så många funktioner som möjligt. Tänd och släck, prova dimmerfunktionen, slå på köksfläkten och öppna och stäng kylskåp och frys. Öppna även dörrar och köksluckor och spola vatten i kranarna. Undersök allt som är möjligt att undersöka inklusive funktioner som spis, ugn och diskmaskin.

  • Elfel: Felaktiga installationer, ojordade uttag och felaktiga dragningar av kablar är tyvärr inte ovanliga att se. Det handlar om allvarliga fel som kan få fruktansvärda konsekvenser. Här krävs uppmärksamhet.

    Det kan du göra: Det är svårt att upptäcka elfel med blotta ögat. Den enda lösningen är att ställa frågor. Vilken elektriker har utfört arbetet, när skedde renoveringen, har det dragits jordad el till jordade kontakter? Var även uppmärksam på spotlights i taket. Många privatpersoner sätter dessa på egen hand och där man saknar nödvändig kunskap. Det kan då innebära att en spotlights placeras i en regel och då den blir överhettad så finns en risk för brand. Om du anlitat besiktningsman så ingår undersökning av elen i regel inte i den ordinarie besiktningen. Fundera därför på om du ska anlita en separat elbesiktning.


Begär alltid intyg och kvalitetsdokument

Det går att kontrollera vissa detaljer på egen hand. Vissa fel och brister kommer även att avslöjas i samband med besiktningen. En viktig detalj inför ett köp av en bostad som nyligen renoverats är att alltid kräva intyg och kvalitetsdokument av säljaren.

intyg och kvalitetsdokument gör att du lättast undviker fusk vid renovering

Har en behörig elektriker dragit elen och skött installationerna så ska detta också kunna påvisas genom ett dokument. Detsamma om en auktoriserad VVS-firma anlitas samt om alla tätskikt är lagda enligt BRK- och GVK´s regler.

En fråga för mycket är alltid bättre än en fråga för litet. Du kan spara både tid och pengar på att vara mer noggrann inför ditt bostadsköp. Ju mer du undersöker, desto mindre blir riskerna för en framtida konflikt med säljaren.

Andra artiklar inom samma område

Checklista inför husköp

Dolda fel i badrum

Så klassar man ett fel som dolt

Källahttps://bostadsjuristerna.se/10-vanligaste-tvisterna-vid-bostadsrattsaffarer/

Vi ser till dina rättigheter när du köper hus!
29 Jun 2020