Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

15 exempel på dolda fel i hus

15 exempel på dolda fel i hus - vanliga och ovanliga. Dolda fel regleras i Jordabalken och grundprincipen är att ett sådant inte ska gå att upptäcka i samband med en besiktning av en fastighet.

Felet i fråga ska heller inte vara förväntat - sett till fastighetens ålder eller konstruktion. En besiktning sker okulärt, men även luktsinnet har betydelse: doftar det mögel i källaren vid visningen så kan det inte räknas som ett dolt fel i efterhand.

Både köpare och säljare har ett ansvar. Köparen ska fullfölja sin undersökningsplikt och säljaren ska å sin sida upplysa om fel som denne är medveten om. Ett fel kan aldrig räknas som dolt om information delgivits köparen. Även om köparen tagit hjälp av en besiktningsman så kan fel synas i efterhand.

Besiktningsmannen undersöker fastigheten okulärt - med ögonen - och samlar alla eventuella fel och brister i ett protokoll som både köpare och säljare får ta del av. En besiktningsman borgar för säkrare bostadsaffärer - men det är långt ifrån en garanti att allt sker utan framtida problem.

Trots att en besiktningsman har anlitats så kan fel och brister uppdagas i samband med bostadsaffärer, fel som kan leda till konflikter mellan säljare och köpare.

Här följer en lista med 15 vanliga konflikter som gäller dolda fel:

 1. Badrum: Badrummet är det absolut vanligaste orsaken till konflikter om dolda fel. Det kan handla om att golvbrunnar är felplacerade - och monterade - så att vatten läcker ut över golvet, eller in under golvets tätskikt. Ett annat vanligt fel är att det saknas en inspektionslucka för inbyggda rör. Mögel och fuktskador förekommer också i samband med att dolda fel anmäls. I samband med renoveringar så kan det nya badrummet byggas utan att det lever upp till de branschregler som finns.

 2. Taket läcker vatten. Taket är även det vanligt förekommande i samband med konflikter om dolda fel. I samband med en störtskur så upptäcker den nya ägaren att vatten läcker in genom att en större fläck bildas i innertaket. Det man bör vara uppmärksam på är om detta fel kan anses som förväntat. Är huset byggt under 50-talet och taket aldrig blivit bytt så bör man som köpare vara beredd på att det kan finnas fel som måste korrigeras i framtiden.

 3. Undermålig dränering: En fuktfläck på en vägg i källaren kan påvisa ett annat vanligt problem: att en bristfällig dränering skett. Dräneringsrören kan ligga för högt, marken kan luta mot huset eller också saknas det ett dräneringssystem överhuvudtaget.

 4. Fel med elen: Vi använder mer elektronik idag och detta kan leda till att strömmen går i samband med att olika saker används. Det kan även innebära allvarligare problem - bränder och personskador - som en följd av att exempelvis elen är underdimensionerad eller felaktigt dragen. Det här är det allvarligaste problemet då det dels är svårt att upptäcka och dels också kan medföra så pass stora skador.

 5. Uteplatsen: Det är inte ovanligt att det i efterhand framkommer att uteplatsen till en bostadsrätt egentligen tillhör bostadsrättsföreningen. Inte heller är det ovanligt att se att uteplatsen i fråga är byggd utan vare sig bygglov eller godkännande.

 6. Ventilation: Ventilationsbrister kan vara väldigt svåra att upptäcka. Det syns först i efterhand genom exempelvis mikrobiell tillväxt och mögel i exempelvis isoleringen. Ett vanligt problem med ventilation är att den inte leds korrekt i samband med renoveringar. Fukten leds direkt in i exempelvis isolering och inte, som den ska, flöda ut i huset. Det bör man vara uppmärksam på i samband med att en badrumsrenovering skett.

 7. Katt, hund och skadedjur: Urin från katter, hundar eller skadedjur kan kräva en genomgående sanering. Det kan då handla om ett dolt fel om säljaren inte delgivit detta till köparen.

 8. Problem med öppna spisen: Det kan, vid eldning, upptäckas att rökkanalerna i den öppna spisen inte är täta. Detta är ett relativt vanlig dolt fel. Samma sak gäller för exempelvis murade spisar som inte är helt täta.

 9. Undermålig kapacitet för varmvatten. Att varmvattnet tar slut halvvägs in i badet är tyvärr inte ovanligt. Varmvattenberedaren saknar den utlovade kapacitet som krävs. Det kan exempelvis handla om att säljaren bytt från dusch till ett bubbelbadkar utan att ha sett till att byta till en varmvattenberedare med en högre kapacitet.

 10. Avtalsbrott. Säljaren lovar att exempelvis vardagsrummet ska målas av fackman i samband med utflyttning - men efter en viss tid så börjar färgen flagna bort. Detta som en följd av ett undermåligt grundarbete där säljaren på egen hand skött måleriet. Det är ett exempel på en omständighet som strider om det som avtalats.

 11. Spotlights i taket: Felaktigt monterade spotlights kan synas genom att brännskador uppkommer runt omkring - på exempelvis isoleringen. Spotlights ska alltid sättas upp med värmeisolering och brandisolering. Det kan vara svårt att upptäcka vid en besiktning.

 12. Konstruktionsfel. Fel kan upptäckas i husets bärande konstruktioner - takstolar, grund, bjälkar och stommen. Det kan exempelvis handla om mögel- och fuktskador eller om röta.

 13. Avsaknad av fuktspärr: I samband med en badrumsrenovering så sätts ingen fuktspärr upp bakom kaklet.

 14. Enskilt avlopp: Vid ett enskilt avlopp så är det fastighetsägaren som ansvarar för reningen och bortforsling av vattnet. För att bygga ett enskilt avlopp så krävs det tillstånd - något som i många fall saknas. Det kan då leda till en konflikt om dolt fel om det visar sig att köparen tvingas åtgärda problemet.

 15. Felaktiga installationer. Golvvärme är ett typiskt exempel på en installation som kan visa sig vara felaktig och som därmed också kan komma att räknas som ett dolt fel då problemet väl uppdagas.

 

Källahttps://bostadsjuristerna.se/10-vanliga-och-ovanliga-exempel-pa-dolda-fel/

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!
12 Oct 2020