Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Livslängd på tak

Taket är den yta på huset som drabbas hårdast av naturligt slitage. Snö, sol, vind och regn - allting tas emot av taket som skyddar huskroppen från att drabbas. Olika typer av takmodeller och takmaterial har olika motståndskraft och hållbarhet. Som köpare av ett hus är det viktigt att vara medveten om att taket fyller en extremt viktig funktion, om att det inte varar för evigt och - kanske framförallt - vilket skick taket på huset i fråga håller.

Det är tyvärr inte ovanligt att se att just taket är något som konflikter gällande dolda fel ofta handlar om. Konflikter som sällan är lättlösta. Om vi snabbt går igenom en förväntad livslängd på olika takmaterial så ser den ut som följer:

  • Takpannor betong: Efter ungefär 30 år så bör man överväga att byta ut ett tak som har detta material. Detta förutsätter dock att taket tagits om hand på bästa sätt - exempelvis genom att trasiga och spruckna pannor har bytts regelbundet.

  • Takpannor av tegel: Förväntad livslängd innan ett byte bör övervägas ligger på ungefär 40 år. Samma sak som vid betong dock - taket ska regelbundet ha kontrollerats och reparerats vid behov.

  • Plåttak: Ett plåttak - beroende på vilken typ - har en förväntad livslängd mellan 30-40 år. Här kan du som köpare vara vaksam på om det nyligen skett exempelvis en målning som kanske genomförts i syfte att dölja någonting.

  • Tips! Se hela taket som köpare. Det innebär att hängrännor och stuprör ska synas samt att man bör vara vaksam på eventuella ojämnheter som kan tyda på en skadad läkt. Tydliga färgförändringar kan tyda på eventuella mögelproblem. Viktigt är även att råvinden kontrolleras och att taket således ses från två håll: inifrån och utifrån.

Kontrollera när taket byttes senast

30- och 40 år låter som en evighet och visst är det lång tid. Men, det handlar naturligtvis om när man börjar räkna också. Säg att taket i fråga byttes för 25 år sedan och att du idag ska köpa huset. Helt plötsligt så har du i det fallet ett tak som kommer att behöva bytas om ungefär fem år.

Det leder oss till en naturlig åtgärd för dig som köpare av ett hus: ställ frågan om när taket senast byttes och räkna in det i köpet. En takrenovering eller ett byte av tak innebär en hög kostnad och denna bör du således inkludera i ditt framtida köp. Inte minst så ger frågan dig svar på om vilket skick du kan förvänta dig av taket - något som kan komma att utesluta en process gällande dolda fel, eller som kan ge dig större möjligheter att få ersättning om en sådan inträffar.

Ett råd är att du anlitar en takläggare vid besiktningen av huset. Dennes professionalism kan komma att spara dig både pengar och besvär i framtiden.Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist!

 

2 Oct 2018