Dolda fel hus

Vi hjälper dig att få rätt | 08-673 51 80

Advokatfirman Salmi & Partners har stor erfarenhet av frågor som rör dolda fel i hus.
Vi hjälper dig med att gå vidare i ett ärende.
Kontakta oss på 08-673 51 80 eller [javascript protected email address].
fel

Dolda fel

Vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att hjälpa dig vid en tvist. Läs mer

lag

Om oss

Salmi & Partners är en advokatfirma med specialiserade jurister inom ett stort antal områden. Läs mer

support

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en inledande, helt kostnadsfri rådgivning. Läs mer

Juridisk hjälp vid dolda fel i hus

Det nyköpta huset eller lägenheten kan förvandlas till en mardröm om det skulle visa sig att det finns dolda fel. Felaktigt utförda tätskikt under kaklet i ett badrum, misstag i elinstallationerna, fukt som uppstått på grund av felaktig isolering. Det finns många exempel på problem som kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat när du inspekterar en ny bostad – särskilt när det är många intressenter och högt tryck på dig som kund. 

Advokatfirman Salmi & Partners bistår dig när du behöver hjälp med frågor gällande dolda fel i hus. Vi har tillgång till kvalificerad besiktningspersonal som kan hjälpa dig och vi har många års erfarenhet gällande dolda fel. Vi vet vad som gäller och vilka rättsanspråk du kan ställa i respektive fall.

Kontakta oss om du har frågor kring dolda fel eller om du behöver hjälp med hur du ska gå vidare i ett ärende. Vi finns i Stockholm och Göteborg men arbetar i merparten av landet. Våra kontaktuppgifter hittar du här till höger på sidan.

Komplicerad juridik kring dolda fel i hus

Som köpare av en bostad har du långtgående skyldigheter att noga undersöka objektet du köper för att försäkra dig om att det inte finns några fel. Anlita alltid en kvalificerad besiktningsman för att säkerställa att du uppfyller undersökningskravet.

En professionell besiktningsman vet hur man systematiskt går igenom en bostad och undersöker den för att försäkra sig om att man har uppfyllt undersökningsplikten. Om det senare skulle visa sig att det finns fel är sannolikheten större att de klassas som dolda fel och att du kan kräva ersättning för dem vid behov. 

Dolda fel i ett hus kan ställa till det på många sätt. Exempelvis kan en oväntad och ovälkommen fuktskada i köket eller badrummet göra att du har rätt till ersättning från säljaren. Detta är dock inte alltid en självklarhet – det finns många regler att sätta sig in i när det gäller dolda fel på hus. Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss på Salmi & Partners – vi har stor erfarenhet nä det handlar om dolda fel.

Vanligt med dolda fel i våtrutrymmen

Har du upptäckt att det är något som inte fungerar som det ska i huset som du nyss har köpt? För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det handla om ett problem som fanns redan när huset köptes men som inte upptäckts trots en noggrann besiktning. Med andra ord: fel av en typ som du inte kunde förväntas upptäcka även om du lät göra en mycket noggrann undersökning innan du slog till och gjorde ditt husköp.

Dolda fel i hus hittar man ofta i våtutrymmen och bärande delar. Några konstruktioner som är speciellt riskfyllda är källarväggens invändiga isolering och uteluftsventilerad krypgrund. Dolda fel beror i de flesta fall på röta, fukt och mögel. Dock har på senare tid en ny form av dolda fel dykt upp allt oftare. Det handlar om brännskador på isolering och ledningar, ofta orsakade av felaktigt installerade spotlights.

Viktigt att inte glömma bort är att den del på huset som är skadad inte är utängen, är den det kan det inte räknas om ett dolt fel. Alla delar i ett hus har en beräknad livslängd och de viktigaste delarna att hålla koll på är tak, golv och dränering.

Börja med att informera säljaren

Hur ska man göra när man upptäcker ett dolt fel på huset? Först och främst måste säljaren informeras. Detta måste dessutom ske inom ”skälig tid”, vilket enligt praxis innebär ungefär sex månader. Om säljaren inte vill kännas vid det dolda felet och inte ge dig någon ersättning så är det upp till dig som privatperson att föra fallet vidare rättsligt. Kontakta oss på Salmi & Partners så kan vi hjälpa dig med rådgivning kring denna rättsliga process. Vi kan titta på tidigare fall med fel som liknar det som drabbat dig och se hur tidigare domar blivit. Det är domar i Högsta domstolen som bildar svensk rättspraxis.

En köpare har från tillträdet till huset tio år på sig att upptäcka dolda fel för att kunna få avdrag på köpesumman. I vissa fall kan dessutom köparen ha rätt till skadestånd, exempelvis när felet beror på säljarens försummelse eller om huset inte uppfyller vad säljaren har lovat.

Är det ett fel av väsentlig betydelse så kan du som köpare kräva att kontraktet hävs och köpet går tillbaka. Detta måste dock ske inom ett år från tillträdet. Har säljaren lurat dig, eller ”handlat svikligt” som det heter i juridiska termer, så kan man få köpet upphävt även efter längre tid än ett år.

Vi erbjuder kostnadsfri inledande rådgivning där vi kan gå igenom din individuella situation för att ta reda på om och hur vi kan gå vidare med ärendet.